Strona główna > Aplikacje >

wentylacją przemysłowa

< powrót

FALOWNIKI SERII RX W APLIKACJACH FILTRO-WENTYLACJI PRZEMYSŁOWEJ

doart1.jpgWystępujące w przemyśle różne procesy technologiczne generują często szkodliwe substancje, które mogą znaleźć się w środowisku pracujących tam ludzi lub przedostać się do atmosfery. Zadaniem wentylacji przemysłowej jest więc przede wszystkim dbałość szeroko pojętą higienę pracy oraz ochronę środowiska przez odciąganie i filtrowanie różnych pyłów, dymów i oparów.

Z tego powodu, że w wielu przypadkach technologie produkcji mają charakter ciągły i bez skutecznej wentylacji i oczyszczania powietrza są niemożliwe do wykonywania, układy sterowania automatyki związanej z wentylacją przemysłową wymagają niezawodnych i funkcjonalnych urządzeń. Głównym elementem takiego układu sterowania jest falownik napędzający silnik wentylatora zestawu filtro-wentylacyjnego.

Kilkunastoletnie doświadzczenie firmy Progres w realizacji tego typu aplikacji oraz nieustanne poszukiwania sprzętu, który w sposób najbardziej ekonomiczny i uniwersalny sprosta rosnącym wymaganiom stawianym naszym aplikacjom doprowadziło do stosowania falownika serii RX.

doart2.jpgOprócz wielu znanych już powszechnie na rynku funkcji takich jak : sterowanie wektorowe, moduł hamowania , wbudowany filtr RF, autotuning, automatyczne oszczędzanie energii, współpraca z termikiem silnika , praca w zamkniętej pętli sprzężenia czy sterowanie wentylatorem chłodzącym falownik ten posiada również dwie istotne cechy szczególnie przydatne w wielu aplikacjach. Na szczególną uwagę zasługuje wysoki moment rozruchowy ( 150% momentu znamionoweg lub większy ) i wbudowane funkcje programowania sterowników programowalnych. Oznacza to, że w łatwy sposób możemy zrealizować algorytm pracy współpracujących z filtrem urządzeń bez konieczności stosowania dodatkowych przekaźników czasowych czy sterowników PLC. Falownik ten więc może z powodzeniem sterować zaworami czyszczenia filtra , układami przesypu, transportem odfiltrowanych odpadów czy w końcu elementami kontroli i zabezpieczeń filtrów.

Bardzo prosty sposób zmiany nastaw zaprogramowanych funkcji za pomocą klawiaturki falownika lub z poziomu wygodnego oprogramowania, które pozwala również archiwizować parametry i przenosić je łatwo do innego urządzenia czyni ten falownik bardzo przyjaznym urządzeniem dla służb utrzymania ruchu.

Należy także dodać, że takie funkcje jak pozycjonowanie czy obsługa dźwigów oraz sekwencyjne sterowanie pompami uczyniło to urządzenie przydatnym w wielu różnorodnych aplikacjach, które z powodzeniem realizowane są w firmie Progres.