Strona główna > Aplikacje >

Kontrola jakości

< powrót

ROZWIĄZANIA OMRONA W OBSZARZE KONTROLI JAKOŚCI

Wysokie wymagania jakościowe stawiane producentom przez konsumentów powodują, że coraz częściej w przemyśle pojawiają się aplikacje związane z kontrolą jakości.

Spośród wielu ciekawych rozwiązań naszych potencjalnych klientów powinny szczególnie zainteresować dwa. Oba te projekty zrealizowane zostały dla partnera z branży automotive i związane były ze wspomnianą wyżej kontrolą jakości.


Pierwsza aplikacja zrealizowana została z zastosowaniem czujnika wizyjnego serii ZFV.
Czujnik ten jest zasadniczym elementem tego systemu współpracującym z przekaźnikiem programowalnym ZEN. Za pomocą tego elementu sprawdzana jest obecność powłoki, nanoszonej na badane komponenty widocznej tylko w ultrafiolecie.Właściwie wykonana konstrukcja oraz oświetlenie badanego elementu pozwoliły na zrealizowanie aplikacji i pełne zadowolenie użytkownika. Uzyskano w ten sposób eliminację wadliwie przygotowanych elementów z dalszego procesu produkcji.


Kolejną aplikacją jest system pomiarowy wielkości fizycznej
związanej z procesem produkcji i archiwizowanie wyników za pomocą sterownika CP1L i oprogramowania CX-Server Lite. System pozwala na zdalne uruchomienie procesu zczytywania danych z urządzenia pomiarowego, jakim jest w tym wypadku czujnik pomiaru odległości w trakcie napełniania pojemnika surowcem do produkcji komponentu. Odczytane za pomocą sterownika dane wysyłane są do komputera PC i tam na bieżąco wyświetlane w trakcie pomiaru. Po zakończonym pomiarze plik z danymi automatycznie zostaje zapisany na dysku komputera. Dzięki tej aplikacji użytkownik może zaobserwować istotne cechy fizyko-chemiczne swojego produktu i modyfikować skład surowca.