Strona główna > Aplikacje >

bezpieczeństwo maszyn

< powrót

PROGRAMOWALNY PRZEKAŹNIK G9SP W APLIKACJACH STANOWISK ZROBOTYZOWANYCH WSPÓŁPRACUJACY Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA

 Ze względu na wysoki poziom zróżnicowania algorytmów pracy stanowisk zrobotyzowanych i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracujących tam ludzi bardzo wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie przekaźnika programowalnego G9SP w tego typu aplikacjach.

doart-2.jpgZalety stosowania tego elementu to przede wszystkim:

- obniżenie kosztów aplikacji ze względu na wyeliminowanie konieczności stosowania kilku tradycyjnych przekaźników bezpieczeństwa dla każdego elementu takiego jak wyłącznik awaryjny, krańcówka bezpieczeństwa, rygiel bezpieczeństwa czy w końcu skaner lub bariera fotoelektryczna osobno.


- prostota rekonfiguracji wcześniej założonego algorytmu pracy elementów safety wynikającą ze zmiany założeń dla całego stanowiska na etapie uruchomienia czy eksploatacji układu.


Jedną z ostatnich aplikacji jaka została wykonana w firmie PROGRES jest układ sterowania stanowiska zrobotyzowanego składającego się z robota spawającego i obrotnika wykonany dla klienta z branży produkcji maszyn. Układ ten współpracuje z następującymi elementami : wyłącznik bezpieczeństwa, krańcówki bezpieczeństwa, rygiel D4NL, kurtyna fotoelektryczna F3S-TGR-CL4A-K4-900 i skaner OS32C.


Dzięki zastosowaniu przekaźnika G9SP skonfigurowano układ, który zapewnia maksymalne bezpieczeństwo ( 4 kat. ) podczas pracy robota za pomocą barier oraz możliwość załadunku i rozładunku elementu zakładanego na obrotnik z pełną kontrolą obecności operatora w strefie pracy realizowaną za pomocą skanera.