Aplikacje

Zapoznaj się z zakresem oferowanych przez nas usług

Zakres realizowanych aplikacji

Zgromadzone w ciągu kilkunastu lat działalności, duże doświadczenie pozwala nam na realizowanie z powodzeniem aplikacji związanych z:

 • wentylacją przemysłową
 • systemami sterowania i bezpieczeństwa maszyn
 • stanowiskami zrobotyzowanymi ( spawanie, obróbka materiałów, handling )
 • pomiarami dotyczącymi kontroli jakości ( czujniki i systemy wizyjne)
 • monitoringiem i archiwizacją parametrów pracy urządzeń i zużycia mediów

Działanie aplikacji w trudnych warunkach

Doświadczenie inżynierów naszego działu automatyki zdobyte zostało w czasie realizowania projektów w trudnych, przemysłowych warunkach w kraju i za granicą. Na szczególną uwagę zasługują aplikacje pracujące w środowiskach:

 • agresywnych ( kopalnie soli )
 • wybuchowych ( biomasa, pyły i gazy wybuchowe)
 • o skrajnych warunkach temperaturowych ( urządzenia pracujące na zewnątrz pomieszczeń w Polsce czy w klimatach gorących np. w Indiach )

Integracja stanowisk zrobotyzowanych

Ścisła współpraca w integratorami stanowisk zrobotyzowanych jest kolejnym obszarem działania naszego działu automatyki.

Realizujemy wspólnie wiele projektów stanowisk zrobotyzowanych, w trakcie których:

 • dobieramy
 • dostarczamy
 • integrujemy systemy bezpieczeństwa i sterowania współpracujące z elementami ich wyposażenia.

infoAplikacje te budowane są w oparciu o roboty wielu wiodących producentów takich jak Omron, Fanuc , Kawasaki czy Comau.