Strona główna > Aktualności >

Nowe modele przekaźników...

Nowe modele przekaźników monitorujących K8AK/K8DS

Nowe modele uzupełniają obecną gamę K8AK/K8DS o dodatkowe funkcjonalności:
- K8DS-PA        - zanik+sekwencja+asymetria fazy (kompaktowy odpowiednik K8AK-PA)
- K8DS-PM        - zanik+sekwencja fazy i 2-progowe napięcie (kompaktowy odpowiednik K8AK-PM)
- K8DS-PU        - 3-fazowe podnapięcie
- K8DS-PZ        - zanik+sekwencja+asymetria fazy i 2-progowe napięcie
- K8AK-PT         - zanik+sekwencja fazy i alarm termistorowy
- K8AK-TS         - alarm termistorowy